YMGYRCH CEFNOGWCH CHWARAE CYMRU

Ers 15 mlynedd rydym wedi ymgyrchu’n llwyddiannus dros chwarae plant, bellach rydym yn y sefyllfa syfrdanol ble y mae rhaid inni ymgyrchu dros Chwarae Cymru.

Newyddion

Adolygiad Comisiynydd Plant Cymru – Mynnwch lais ac lledwch y gair!

Helpwch lunio dyfodol Comisiynydd Plant Cymru. Mae Dr Shooter yn dymuno clywed eich barn ar Gomisiynydd Plant Cymru a’r ffor...

rhagor »

‘Professional Wild Hero Award‘

Mae Chris Gregory o’r Ganolfan Plant ar Ynys Manaw wedi ennill y ‘Professional Wild Hero Award’ am ei waith hyrw...

rhagor »

Canllaw risg ar gyfer ysgolion gan yr HSE

‘HSE urges school leaders not to wrap kids in cotton wool’ Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ...

rhagor »
Darllen rhagor o straeon newyddion

Ysgolion

Chwarae a her

Chwarae a her Image