YMGYRCH CEFNOGWCH CHWARAE CYMRU

Ers 15 mlynedd rydym wedi ymgyrchun llwyddiannus dros chwarae plant, bellach rydym yn y sefyllfa syfrdanol ble y mae rhaid inni ymgyrchu dros Chwarae Cymru.

Newyddion

Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur - digwyddiadau i ddod

Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur - ar gyfer dau ddigwyddiad i ddod yn y calendr chwarae a gwaith chwarae (yn anffodus nid yw'r wybo...

rhagor »

Cefnogwch Chwarae Cymru y diweddaraf am yr ymgyrch

1600+ o lofnodion hyd yma – diolch i bawb sydd wedi arwyddo ein deiseb arlein i annog Llywodraeth Cymru i ailystyried eu pen...

rhagor »

Plant Cymru yn mynd allan i chwarae ar ddiwrnod chwarae adroddiad newydd yn pwysleisio buddiannau ehangach chwarae

Heddiw, bydd plant a phobl ifainc o Gymru yn ymuno â miloedd o bobl ifainc eraill o bob cwr o Loegr, Yr Alban a Gogledd Iwer...

rhagor »
Darllen rhagor o straeon newyddion

Ysgolion

Chwarae a her

Chwarae a her Image