Gwasanaethau Chwarae Awdurdodau Lleol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Gwasanaethau Chwarae Awdurdodau Lleol

Mae’r Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i asesu cyfleoedd chwarae digonol yn eu hardal.

Fel rhan o’r dyletswydd mae’n rhaid i bob awdurdod lleol wneud crynodeb o’u Asesiad Dignolorwydd Chwarae ar gael ar eu gwefan. Tra fod rhai awdurdodau lleol yn parhau i fod yn y broses o wneud crynodeb eu hasesiad ar gael mae eraill ar gael i’w lawrlwytho

Dywed y Canllawiau Statudol:
Rhaid i Awdurdodau Lleol gyhoeddi crynodeb o ganlyniadau’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ar eu gwefannau.

Abertawe

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae Plant | 01792 635154

Blaenau Gwent 

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01495 354 759

Bro Morgannwg

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01446 704809

Caerdydd

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 029 2087 3911

Caerffili

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01443 863540

Casnewydd

Wefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01633 671806

Castell-nedd Port Talbot

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01639 873002

Ceredigion

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae

Conwy

Gwefan

Ebostio Prif Swyddog Chwarae | 01492 523841

Gwynedd

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae I 01286 677982

Merthyr Tudful 

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae

Pen-y-bont ar Ogwr

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01656 642725

Powys

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae

Rhondda Cynon Taf

01443 744287

Sir Benfro

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae | 01437 775700

Sir Ddinbych

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae

Sir Fynwy

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae

Sir Gâr 

Gwefan

Ebostio Swyddog Chwarae | 01267 246561

Sir Y Fflint

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01352 702456

Torfaen

Gwefan

Ebostio Rheolwr Swyddog Chwarae | 01495 742952

Wrecsam

Gwefan

Ebostio Swyddog Datblygu Chwarae | 01978 340744

Ynys Môn

Gwefan

01248 752968

 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.