Digwyddiadau

Cefnogwch ni

Towards play sufficiency: making sense of the research_cym Image

Tuag at ddigonolrwydd chwarae: gwneud synnwyr o'r ymchwil

22-05-2018

Lleoliad: Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam
Trefnydd: Chwarae Cymru a Thîm Chwarae Wrecsam

Playworkers Forum 2018_cym Image

Fforwm Gweithwyr Chwarae 2018

14-06-2018 ‐ 15-02-2018

Lleoliad: Willow Globe, Rhaeadr
Trefnydd: Chwarae Cymru

Spirit 2018 - Play in public space_cym Image

Ysbryd 2018 - Chwarae mewn mannau cyhoeddus

25-10-2018

Lleoliad: Holiday Inn, Caerdydd
Trefnydd: Chwarae Cymru

'Cadw Ein Plant Yn Ddiogel' Hyfforddiant i'r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

26-02-2018 ‐ 27-02-2018

Lleoliad: Caerfyrddin
Trefnydd: Plant yng Nghymru

TASP Annual Conference 2018

28-02-2018 ‐ 03-03-2018

Lleoliad: Melbourne, Fflorida, USA
Trefnydd: The Association for the Study of Play

O Dlodi i Ffyniant - Trechu Tlodi Plant yng Nghymru

28-02-2018

Lleoliad: Wrecsam
Trefnydd: Plant yng Nghymru a Groundwork Gogledd Cymru

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol wrth Ddiogelu Plant

02-03-2018

Lleoliad: Caerdydd
Trefnydd: Plant yng Nghymru

16th National Playwork Conference

06-03-2018 ‐ 07-03-2018

Lleoliad: Eastbourne
Trefnydd: Meynell Games

Defnyddio pecyn hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

09-03-2018

Lleoliad: Caerdydd
Trefnydd: Gofal Cymdeithasol Cymru

Play and Playwork Conference

09-03-2018 ‐ 10-03-2018

Lleoliad: Queensland, Australi
Trefnydd: Malarkey Playwork

Hyfforddiant sylfaenol Cymru gyfan ar ymwybyddiaeth o ddiogelu

13-03-2018

Lleoliad: Caerdydd
Trefnydd: WCVA

Defnyddio pecyn hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

15-03-2018

Lleoliad: Rhyl
Trefnydd: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cynhadledd Chwarae ac Iechyd y Cyhoedd

19-03-2018

Lleoliad: Y Ganolfan Gynadledda, Caerdydd, CF15 7QQ
Trefnydd: Chwarae Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

PlayEd 2018

02-05-2018 ‐ 03-05-2018

Lleoliad: University Centre, Caergrawnt
Trefnydd: Play Education

Prioritizing Play Conference

03-05-2018 ‐ 05-05-2018

Lleoliad: Champaign-Urbana, Illinois, UDA
Trefnydd: Pop-Up Adventure Play a KOOP Adventure Play

Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU 2018

13-05-2018

Lleoliad: Ledled y DU
Trefnydd: Save Childhood Movement

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan y DU ac Iwerddon

17-05-2018

Lleoliad: Y DU ac Iwerddon
Trefnydd: Project Dirt

Shetland Play Convention

09-06-2018

Lleoliad: Lerwick, Yr Alban
Trefnydd: Play Scotland

Diwrnod Chwarae 2018

01-08-2018

Lleoliad: Ledled y DU
Trefnydd: Playday UK

9th Child in the City World Conference

24-09-2018 ‐ 26-09-2018

Lleoliad: Vienna, Awstria
Trefnydd: Child in the City

Symposiwm y Lawson Foundation

24-10-2018 ‐ 26-10-2018

Lleoliad: Toronto, Canada
Trefnydd: The Lawson Foundation

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan y DU ac Iwerddon

01-11-2018

Lleoliad: Ledled y DU
Trefnydd: UK and Ireland

Cefnogwch ni