Digwyddiadau

Teitl Dyddiad Lleoliad Trefnydd
Diwrnod Chwarae 2017 02-08-2017 Ledled y DU
Cwrs Lefel 3 Aseswyr City & Guilds 06-09-2017
08-11-2017
Caerdydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
IPA World Conference 2017 13-09-2017
16-09-2017
Calgary, Canada IPA World a IPA Canada
Cynhadledd Bywyd Ysgol - Blaenau Gwent 25-09-2017 Tŷ Bedwellty, Tredegar Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Chwarae Cymru
Scotland's 1st Play Convention 05-10-2017 Murrayfield Conference Suite, Caeredin Play Scotland
Ysbryd 2017 26-10-2017 Holiday Inn, Caerdydd Chwarae Cymru
Journal of Playwork Practice Research Seminar 28-11-2017 Hong Kong Journal of Playwork Practice