Digwyddiadau

Teitl Dyddiad Lleoliad Trefnydd
Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU 2017 14-05-2017 Ledled y DU Save Childhood Movement
Outdoor Classroom Day UK and Ireland 18-05-2017 Y DU a Iwerddon Project Dirt
Blaenau Gwent: Sir sy’n creu Cyfle i Chwarae 22-05-2017 –
23-05-2017
Tŷ a Pharc Bedwellte, Tredegar Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, mewn partneriaeth â Chwarae Cymru
Cadw Ein Plant yn Ddiogel 24-05-2017 –
25-05-2017
Caerdydd Plant yng Nghymru
Seminar on Children and Young People 14-06-2017 Council Chambers, Singleton Campus, Prifysgol Abetawe Prifysgol Abertawe
ICCP World Play Conference 2017 15-06-2017 –
17-06-2017
Vilnius, Lithuania International Council for Children's Play (ICCP)
Fforwm Gweithwyr Chwarae 2017 15-06-2017 –
16-06-2017
Fferm Porthamel Isaf, Aberhonddu Grŵp Llywio Fforwm Gweithwyr Chwarae a Chwarae Cymru
O Dlodi i Ffyniant - Cynhadledd Tlodi Plant Genedlaethol 21-06-2017 –
21-06-2017
Canolfan Gynadledda Consortiwm Canolbarth y De, Nantgarw CF15 7QQ Plant yng Nghymru
International Festival of Childhood 29-06-2017 –
02-07-2017
Prifysgol Caerfaddon Dinas Caerfaddon
Diwrnod Chwarae 2017 02-08-2017 Ledled y DU
IPA World Conference 2017 13-09-2017 –
16-09-2017
Calgary, Canada IPA World a IPA Canada
Ysbryd 2017 26-10-2017 Holiday Inn, Caerdydd Chwarae Cymru
Journal of Playwork Practice Research Seminar 28-11-2017 Hong Kong Journal of Playwork Practice