Digwyddiadau

Teitl Dyddiad Lleoliad Trefnydd
Lefel 1/2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Datblygu Gofal Plant a Chwarae 22-11-2017 ‐
07-12-2017
Amrywiol Cymwysterau Cymru
Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd 22-11-2017 ‐
07-12-2017
Amrywiol Cymwysterau Cymru
Gofal Plant, Datblygiad Dysgu a Chwarae: Craidd 22-11-2017 ‐
07-12-2017
Amrywiol Cymwysterau Cymru
Journal of Playwork Practice Research Seminar 28-11-2017 Hong Kong Journal of Playwork Practice
Hyfforddiant sylfaenol Cymru gyfan ar ymwybyddiaeth o ddiogelu 28-11-2017 Rhyl WCVA
Cynhadledd Blynyddoedd Cynnar 2017 06-12-2017 Caerdydd Plant yng Nghymru
Cynhadledd Chwarae ac Iechyd y Cyhoedd 16-01-2018 Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno Grwp Swyddogion Chwarae Gogledd Cymru
Hyfforddiant: Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant 18-01-2018 Caerdydd Plant yng Nghymru
Play and Playwork Conference 09-03-2018 ‐
10-03-2018
Queensland, Australië Malarkey Playwork