Digwyddiadau

Teitl Dyddiad Lleoliad Trefnydd
Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae - Ceredigion 27-05-2017
10-06-2017
Aberaeron, Ceredigion Addysg Oedolion Cymru a RAY Ceredigion
IPA EWNI AGM 06-06-2017 V&A Museum of Childhood, Llundain International Play Association England Wales Northern Ireland
Sut i Gynllunio a Chynnal Diwrnod Chwarae 12-06-2017 Llanrwst, Conwy Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC)
Seminar on Children and Young People 14-06-2017 Council Chambers, Singleton Campus, Prifysgol Abetawe Prifysgol Abertawe
ICCP World Play Conference 2017 15-06-2017
17-06-2017
Vilnius, Lithuania International Council for Children's Play (ICCP)
Fforwm Gweithwyr Chwarae 2017 *LLAWN* 15-06-2017
16-06-2017
Fferm Porthamel Isaf, Aberhonddu Grŵp Llywio Fforwm Gweithwyr Chwarae a Chwarae Cymru
Child in the City International Seminar 19-06-2017
20-06-2017
Rotterdam, yr Iseldiroedd Child in the City Foundation
O Dlodi i Ffyniant - Cynhadledd Tlodi Plant Genedlaethol 21-06-2017
21-06-2017
Canolfan Gynadledda Consortiwm Canolbarth y De, Nantgarw CF15 7QQ Plant yng Nghymru
Rhoi Cyfranogiad ar Waith gyda Phlant 21-06-2017
06-09-2017
Amrywiol Plant yng Nghymru
Y Darlun Ehangach - Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru 22-06-2017
28-09-2017
Amrywiol Plant yng Nghymru
International Festival of Childhood 29-06-2017
02-07-2017
Prifysgol Caerfaddon Dinas Caerfaddon
Diwrnod Chwarae 2017 02-08-2017 Ledled y DU
IPA World Conference 2017 13-09-2017
16-09-2017
Calgary, Canada IPA World a IPA Canada
Scotland's 1st Play Convention 05-10-2017 Murrayfield Conference Suite, Caeredin Play Scotland
Ysbryd 2017 26-10-2017 Holiday Inn, Caerdydd Chwarae Cymru
Journal of Playwork Practice Research Seminar 28-11-2017 Hong Kong Journal of Playwork Practice