Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ysbryd 2017

Aelodau £99 | Ddim yn aelod £120

Archebu
Dyddiad: 26-10-2017 Lleoliad: Holiday Inn, Caerdydd
Trefnydd: Chwarae Cymru

 

Ysbryd: Plentyndod iach

Mae cynhadledd Ysbryd yn llawn areithiau ysbrydoledig, trafodaethau bywiog a gweithdai ymarferol am chwarae plant.

Siaradwyr gwadd


Pwy ddylai ddod?

Gweithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol ym maes chwarae, pobl sy’n gweithio yn y gymuned, gweithwyr cymunedol a ieuenctid, cynghorau cymunedol a threfol, mudiadau tai, swyddogion adfywio cymunedau, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn, neu â chyfrifoldeb am chwarae plant. 

Lawrlwytho rhaglen y gynhadledd 

Archebu

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.