Digwyddiadau

Ysbryd 2017

Aelodau £99.00
Ddim yn aelod £120.00
Lleoliad: Holiday Inn, Caerdydd
Dyddiad: 26-10-2017
Trefnydd: Chwarae Cymru

 

Ysbryd: Plentyndod iach

Mae cynhadledd Ysbryd yn llawn areithiau ysbrydoledig, trafodaethau bywiog a gweithdai ymarferol am chwarae plant.

Siaradwyr gwadd


Pwy ddylai ddod?

Gweithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol ym maes chwarae, pobl sy’n gweithio yn y gymuned, gweithwyr cymunedol a ieuenctid, cynghorau cymunedol a threfol, mudiadau tai, swyddogion adfywio cymunedau, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn, neu â chyfrifoldeb am chwarae plant. 

Rhagor o wybodaeth am y gweithdai

Lawrlwytho rhaglen y gynhadledd 

Archebu