Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Rheoli Cynllun Chwarae dros y Gwyliau - Caerdydd

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 17-06-2017 Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Gorffen: 29-07-2017 Trefnydd: Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Cyfle i astudio am gymhwyster gwaith chwarae newydd a chyffrous a gynhelir dros dridiau, a hynny’n RHAD AC AM DDIM

  • Dydd Sadwrn 17 Mehefin 2017
  • Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf 2017
  • Dydd Sadwrn 29 Gorffennaf 2017 

Bwriedir i’r Dyfarniad Lefel 3 Rheoli Cynllun Chwarae dros y Gwyliau gynnig cymhwyster i’r rheini sydd wedi cofrestru fel Personau Cyfrifol cynllun chwarae dros y gwyliau gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Mae’r cymhwyster yn cynnwys dwy uned: 

  • Cymhwyso Egwyddorion Gwaith Chwarae i gynllun chwarae
  • Gofynion deddfwriaethol a rheoliadol sydd ynghlwm wrth arwain a rheoli cynllun chwarae yn ystod y gwyliau

Yn ogystal â chefnogi datblygiad proffesiynol staff sy’n rheoli darpariaeth tymor byr i gyflawni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol (NMS) a gofynion cyfreithiol AGGCC, bydd yn cynnig budd ychwanegol o ddatblygu dealltwriaeth am bwysigrwydd chwarae i ddatblygiad plant a sut y gellir ei hwyluso mewn amrywiol leoliadau.

Cofrestrwch eich lle erbyn 12 Mehefin 

Lawrlwytho poster y cwrs 

Cwblhau ffurflen gais ar-lein

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.