Gwaith Chwarae

Mae gwaith chwarae yn broffesiwn. Bydd gweithwyr chwarae'n hyfforddi i wneud eu gwaith.

Mae chwarae'n hanfodol i iechyd a lles plant. Yng Nghymru heddiw mae llai a llai o gyfleoedd i chwarae'n annibynnol o oedolion.

Mae angen inni greu cyfleoedd a mannau ble y gall plant a phobl ifanc chwarae'n rhydd ac yn hyderus. Mannau ble y gallant brofi ystod eang o gyfleoedd a phosibiliadau - ble y bydd yr oedolion yn deall natur a phwysigrwydd pob agwedd o waith chwarae plant er mwyn eu cefnogi.

Un syniad anghywir cyffredin yw bod gweithwyr chwarae'n chwarae gyda phlant. Mewn gwirionedd, hwyluso chwarae plant fydd gweithwyr chwarae; byddant yn galluogi plant i ymestyn eu chwarae a byddant yn amddiffyn a chyfoethogi'r gofod chwarae fel ei fod yn amgylchedd chwarae cyfoethog.

Mae gweithwyr chwarae yn sicrhau bod y man chwarae yn gynhwysol - cefnogi pob plentyn i wneud y mwyaf o'r cyfleoedd sydd ar gael yn eu ffordd eu hunain.

Mae gweithwyr chwarae yn gweld plant fel unigolion cymwys. Maent yn deall yr angen i blant wynebu ansicrwydd a her fel rhan o'u chwarae. Nid yw gweithwyr chwarae yn cyfeirio na trefnu'r chwarae, maent wedi eu hyfforddi i farnu a ddylid ymyrryd ai peidio.

Bydd gweithwyr chwarae'n gweithredu yn unol ag ethos yr Egwyddorion Gwaith chwarae. Mae'r Egwyddorion Gwaith Chwarae yn cynorthwyo i egluro rôl y gweithiwr chwarae.

Lawrlwytho People make Play (adroddiad gan Play England sy'n seiliedig ar ymchwil Demos ar effaith darpariaeth chwarae wedi ei staffio).

Lawrlwytho What is Playwork? Taflen wybodaeth gan y Children's Play Information Service (CPIS) sy'n cyflwyno trosolwg o'r trafodaethau a theoriau gwaith chwarae, y mathau o gyfleoedd chwarae y dylai gweithwyr chwarae eu darparu a'r gwahanol agweddau ynghylch buddiannau chwarae i blant. 

 Yn lle mae gweithwyr chwarae yn gweithio?

Gall gweithwyr chwarae weithio yn unrhyw le mae plant yn chwarae, gan gynnwys: