Addysg, Hyfforddiant a Chymwysterau Gwaith Chwarae

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawl i ddarpariaeth chwarae o safon sy'n cwrdd â'u anghenion chwarae o fewn eu cymuned. Bydd gweithwyr chwarae'n dylanwadu ar safon profiad chwarae plant mewn ystod eang o sefyllfaoedd a gwasanaethau - o gaeau chwarae antur wedi eu staffio i ofal plant y tu allan i'r ysgol.

Mae'n hanfodol felly, eu bod wedi derbyn hyfforddiant da, bod ganddynt ddealltwriaeth dda o theori ac ymarfer, er mwyn i brosesau chwarae plant gael eu hwyluso'n hytrach na chael eu peryglu.

Mae Chwarae Cymru wedi ymrwymo i godi statws y proffesiwn chwarae plant a sicrhau y caiff gweithwyr chwarae yng Nghymru brofiadau dysgu o safon fel rhan o'u datblygiad proffesiynol. Rydym hefyd wedi ymrwymo i gefnogi sectorau eraill yn eu dealltwriaeth o chwarae a gwaith chwarae, fel bod chwarae plant yn cael ei hwyluso'n dda ble bynnag y byddant yn chwarae.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y gwelir fframwaith cymwysterau cynhwysfawr ar gyfer chwarae plant yng Nghymru, fydd yn cwmpasu pob lefel, o gymhwyster sefydlu sylfaenol i raddau uwch.

Rydym ynghlwm â datblygu Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae i Gymru ac rydym yn cydweithio'n agos gyda SkillsActive, Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer Hamdden a Lles, i wella mynediad i ddarpariaeth chwarae o safon trwy Gymru gyfan trwy osod safonau rhagoriaeth mewn addysg, hyfforddiant a chymwysterau, a datblygu cyfleoedd ar gyfer gweithwyr chwarae mewn addysg, hyfforddiant a chymwysterau.

Ebostio ein tim Datblygu Gweithlu