Newyddion

Image for Buddsoddi £60 miliwn mewn lleoliadau gofal plant yng Nghymru

Buddsoddi £60 miliwn mewn lleoliadau gofal plant yng Nghymru

13-07-2018

Rhaglen grantiau newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu lleoliadau gofal plant i gefnogi’r cynnig gofal plant

Image for Adnoddau i gefnogi ymarfer gweithwyr chwarae

Adnoddau i gefnogi ymarfer gweithwyr chwarae

18-06-2018

Taflen wybodaeth ac awgrymiadau anhygoel ar gyfer gweithwyr chwarae a hyfforddwyr

Dim amser gan rieni i fynd â phlant i’r parc

19-07-2018

Ymchwil newydd yn dangos bod gan rieni yn y DU ‘ddim amser’ i fynd â phlant i’r parc.

Gr?p ymchwil hawliau plant yn recriwtio

19-07-2018

Mae Lleisiau Bach yn recriwtio ysgolion a grwpiau yng Nghymru

Adroddiad newydd Plant Egnïol Iach Cymru ar weithgarwch corfforol

17-07-2018

Mae cerdyn adroddiad Plant Egnïol Iach Cymru’n graddio gweithgarwch corfforol plant yng Nghymru

Chwarae yn y cyfryngau

16-07-2018

Crynodeb o erthyglau a blogiau sy’n ymwneud â chwarae

Ariannu: The Screwfix Foundation

13-07-2018

Grantiau o £5000 ar gael i gefnogi prosiectau sy'n gwella cyfleusterau elusennol a chymunedol yn y DU

Project Wild Thing – ar gael ar-lein tan fis Medi

05-07-2018

Ymestyn y dyddiad i wylio’r ffilm yn rhad ac am ddim ar BBC iPlayer tan fis Medi 2018

KidsRights yn cyhoeddi mynegrif blynyddol hawliau plant

29-06-2018

Mae’r mynegrif yn mesur gweithrediad hawliau plant ar draws y byd

Ymgyrch newydd ‘Inclusive Spaces’ a arweinir gan bobl ifanc

29-06-2018

Ymgyrch sy’n cysylltu pobl ifanc gyda grwpiau cymunedol i godi proffil parciau y DU

GWELD MWY