Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil yn dangos gostyngiad yn ffitrwydd plant

01-10-2018

Yn ôl ymchwil gan Brifysgol Essex, mae plant yn mynd yn wannach yn gorfforol ac yn llai ffit. Edrychodd yr astudiaeth ar sut mae cryfder cyhyrau plant 10 oed wedi newid rhwng 1998 a 2014.

Canfu'r ymchwilwyr fod plant yn drymach ac yn dalach, sy'n golygu bod eu Mynegai Màs y Corff (BMI) wedi aros yn debyg, ond fod eu cryfder a'u ffitrwydd corfforol wedi gostwng.

Yn ôl Dr Gavin Sandercock, a arweiniodd yr astudiaeth, roedd gostyngiad o 20 y cant mewn cryfder y cyhyrau a gostyngiad o 30 y cant mewn dyfalbarhad cyhyrau dros y cyfnod o 16 mlynedd.

Mewn ymateb i'r canfyddiadau, dywedodd Dr Gavin Sandercock:

‘Mae ffyrdd o fyw anweithgar yn risg i iechyd ond ffitrwydd corfforol yw'r mesur gorau iechyd ymysg plentyndod, pobl ifanc ac ymlaen i fod yn oedolion... Mae ffitrwydd ac anweithgarwch gwael yn arwain at nifer o broblemau iechyd yn eu bywyd fel oedolyn.’

Rhagor o wybodaeth