Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ail alw am derfyn cyflymder o 20mya yng Nghymru

05-10-2018

Mae Aelod Cynulliad Dwyrain Casnewydd, John Griffiths, wedi ailagor y drafodaeth am gyflwyno parthau terfyn cyflymder o 20mya yng Nghymru.

Fel rhan o’r drafodaeth, cynhaliodd John Griffiths ddigwyddiad bwrdd crwn yn y Senedd gan ddod â rhanddeiliaid allweddol ynghyd, gan gynnwys y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, i symud ymlaen â’r galw i wneud 20 mya yn gyfyngiad cyflymder diofyn mewn ardaeloedd preswyl. 

Dangosodd arolwg YouGov o 2017 fod 62 y cant o bobl yng Nghymru o blaid cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya safonol.

Mewn ymateb i'r cynnig, dywedodd Dr Shabeena Webster o Goleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant:

'Rydym yn falch iawn o weld dadl newydd am gyflwyno parthau 20mya yng Nghymru fel rhan o ystod o fentrau i greu mannau diogel i blant gerdded, beicio a chwarae.'

Dywedodd Chwarae Cymru: 

‘Mae plant yn nodi mai cyflymder a thrwch traffig yw'r rhwystr mwyaf i'w rhyddid i chwarae allan ac ymgasglu gyda ffrindiau. 

‘Mae effaith y car ar chwarae plant mor sylweddol, fel bod angen annog a chefnogi datrysiadau ffyrdd cymunedol arloesol a chreadigol er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth ac annog datrysiadau positif i broblemau lleol.  

‘Mae’n bosibl mai mabwysiadu cyfyngiad cyflymder cenedlaethol o 20 mya fyddai’n  cael yr effaith mwyaf cadarnhaol a phellgyrhaeddol. Mae'n ymyrraeth iechyd cyhoeddus a chyfiawnder cymdeithasol sylweddol a fydd yn cefnogi mwy o blant i wireddu eu hawl i chwarae yn eu cymdogaethau eu hunain.’


Rhagor o wybodaeth