Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Pecyn cymorth rhannau rhydd

15-02-2017

Mae Inspiring Scotland wedi cyhoeddi Loose Parts Play – A toolkit sydd wedi ei ysgrifennu ar y cyd gan Theresa Casey a Juliet Robertson i annog oedolion yn y sectorau chwarae, blynyddoedd cynnar ac addysg i fod yn fwy hyderus a chyfforddus wrth gyflwyno rhannau rhydd yn eu mannau chwarae.

Mae’r pecyn cymorth yn anelu i:

  • Godi ymwybyddiaeth am werth rhannau rhydd i chwarae plant
  • Gynnig canllawiau ymarferol am chwarae rhannau rhydd i’r rheini sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc o bob oedran
  • Eirioli defnydd o rannau rhydd fel dull o ddatblygu cyfleoedd chwarae yn y cartref, yr ysgol ac yn y gymuned.

Bydd y pecyn cymorth yn ddefnyddiol i bobl sy’n gweithio â phlant a phobl ifanc ar draws ystod o oedrannau, mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys ysgolion, addysg, a lleoliadau addysg cynnar a gofal plant. Efallai y bydd hyn yn cynnwys y rheini sy’n dylunio neu reoli mannau cyhoeddus neu atyniadau i ymwelwyr, y sector creadigol, trefnwyr digwyddiadau busnesau sy’n darparu gwasanaethau i deuluoedd.

Rhagor o wybodaeth