Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Magic Little Grants Fund

20-06-2018

Mae Localgiving yn gweithio mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post i gynnig dros 400 o grantiau o £500 i elusennau bach a grwpiau cymunedol i redeg prosiectau sy’n hybu pobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

Fel rhan o’r Magic Little Grant, bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn derbyn aelodaeth flynyddol Localgiving gwerth £96.00.

I fod yn gymwys, mae rhaid i’r prosiect gael ei gynnal yng Nghymru, Lloegr neu Yr Alban ac yn cynnwys un o'r themâu canlynol:

  • Goresgyn rhwystrau rhag cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol mewn ffyrdd creadigol
  • Cynyddu cydlyniad cymdeithasol trwy ddatblygu mynediad i chwaraeon a gweithgareddau hamdden eraill.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Hydref 2018

Rhagor o wybodaeth