Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

WHO yn ystyried ‘anhwylder chwarae gemau’ yn afiechyd dibyniaeth

28-06-2018

Mae’r World Health Organisation (WHO) wedi cynnwys y term ‘anhwylder chwarae gemau’ neu ‘gaming disorder’ yn y rhifyn diweddaraf o’r International Classification of Diseases sy’n nodi tueddiadau ac ystadegau iechyd y byd am anafiadau, afiechydon ac achosion marwolaeth.

Disgrifir ‘anhwylder chwarae gemau’ gan WHO fel patrwm o ymddygiad parhaol wrth chwarae gyda gemau digidol neu fideo sy’n cymryd ‘blaenoriaeth dros ddiddordebau bywyd a gweithgareddau dyddiol’. Mae’r mudiad wedi cynnwys ‘anhwylder chwarae gemau’ o dan afiechydon dibyniaeth.

Am gyngor ar sut i gefnogi ymagwedd gytbwys tuag at amser sgrin ar gyfer plant a phlant yn eu harddegau, darllenwch ein Awgrymiadau anhygoel: amser sgrin a chwarae digidol.

Rydym hefyd wedi cynhyrchu taflen wybodaeth: Chwarae a thechnoleg ddigidol, sy’n edrych yn feirniadol ar ddefnydd plant a phobl ifanc o dechnoleg ddigidol ac mae’n archwilio sut maent yn defnyddio’r dechnoleg hon wrth chwarae.

Rhagor o wybodaeth