Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

KidsRights yn cyhoeddi mynegrif blynyddol hawliau plant

29-06-2018

Mae'r elusen hawliau plant rhyngwladol KidsRights wedi cyhoeddi eu mynegrif byd-eang blynyddol ar y cyd â Phrifysgol Erasmus Rotterdam. Mae'r mynegrif yn nodi sut mae gwledydd yn cadw at ac yn barod i wella hawliau plant.

Mae'r mynegrif yn mesur hawliau plant mewn pum maes:

  • Hawl i fywyd
  • Hawl i iechyd
  • Hawl i addysg
  • Hawl i ddiogelwch 
  • Amgylchedd sy’n galluogi hawliau plant.


Mae'n cynnwys safle y 182 aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig sydd wedi cadarnhau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP). Mae Norwy ar ben y rhestr, ac yna Gwlad yr Iâ. Mae gan y Deyrnas Unedig safle byd-eang o 173 allan o 182 gwlad. 

Rhagor o wybodaeth