Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgyrch newydd ‘Inclusive Spaces’ a arweinir gan bobl ifanc

29-06-2018

Mae’r elusen amgylcheddol, Groundwork wedi datblygu ymgyrch newydd ‘Inclusive Spaces’ i gysylltu 100 o bobl ifanc gyda 100 o grwpiau cymunedol ledled y DU i godi proffil parciau a mannau gwyrdd. Bydd yr ymgyrch yn cyrraedd ei uchafbwynt gyda wythnos o ddigwyddiadau mewn parciau rhwng 23 a 29 Gorffennaf 2018.

Mae’r ymgyrch yn rhan o fenter ‘Groundwork Youth’ yr elusen sy’n edrych i hybu pobl ifanc a grwpiau cymunedol i weithio gyda’i gilydd i wella eu hardaloedd lleol. Os hoffech chi gymryd rhan, mae Groundwork yn darparu adnoddau ymgyrch i helpu cynllunio digwyddiadau ‘Inclusive Spaces’.

Darllenwch ein pecyn cymorth cymunedol – Datblygu a rheoli mannau chwarae am gyngor, cefnogaeth a chyfeiriadau ar gyfer grwpiau cymunedol sydd eisiau rheoli neu ddatblygu mannau chwarae yn y gymuned. 

Rhagor o wybodaeth