Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

29-06-2018

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

How much risk is good for kids? Parents make the case for more adventurous childhoods
NBC News (Elizabeth Chuck)

Dengys ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y cyfnodolyn Americanaidd Developmental Psychology bod 'rhieni hofrennydd' yn gallu atal datblygiad a lles emosiynol plant. Mae'r erthygl hon yn edrych ar y gwrthdaro diweddar yn erbyn rhianta or-warcheidiol gyda rhai rhieni, arbenigwyr seicoleg a deddfwyr yn galw am fwy o gyfleoedd i blant gymryd risgiau wrth chwarae.

Darllen yr erthygl

It’s Your Job To Love Your Kids And Set Limits — Not To Entertain Them
Huffington Post (Denaye Barahona)

Rhestrir yr erthygl hon naw rheswm pam nad yw’r blogwraig Denaye Barahona yn gwneud 'gweithgareddau Pinterest' gyda’i phlant – hynny yw gweithgareddau sy’n cael eu cynllunio gan oedolion. Mae’n well ganddi i’w phlant diddanu eu hunain. Trwy adael iddynt gymryd rheolaeth o'u hamser chwarae, creda y bydd yn helpu ei phlant ddatblygu eu dychymyg a dod yn fwy dyfeisgar yn eu chwarae. 

Darllen yr erthygl

Get those kids outside and let them play, occupational therapist urges
CBC news (Rachel Ward) 

Mae'r therapydd galwedigaethol pediatrig Americanaidd Angela Hanscom yn siarad am fanteision hanfodol chwarae tu allan. Yn ddiweddar, sylweddolodd bod plant yr oedd hi'n eu gweld yn wannach nag yn y gorffennol – mae hi’n tybio efallai oherwydd diffyg cyfleoedd i chwarae allan. Mae'n argymell bod plant yn cael o leiaf tair awr o chwarae allan y dydd, heb ymyrraeth oedolion yn ddelfrydol. 

Darllen yr erthygl

Rhagor o erthyglau:

 • Why low-tech and outdoor play is trending in education
  Financial Times (Cliff Jones) 

  Darllen yr erthygl
   
 • No walls: Forest preschools let kids run free, but can they change to reach diverse families?
  Chalkbeat (Ann Schimke)

  Darllen yr erthygl
   
 • Let Your Children Risk a Little: The Case for Risky Play
  Love of Learning

  Darllen yr erthygl
   
 • Schools urged to encourage pupils to play outdoors to boost health and development
  Glasgow Live

  Darllen yr erthygl

  Alistair Bryce-Clegg: 'If you overthink children's provision, you take away a world of endless possibilities'
  Daynurseries (Melissa McAlees)

  Darllen yr erthygl
   
 • A situated ethos of playwork
  Policy for play (Adrian Voce)

  Darllen yr erthygl