Polisi Chwarae

Bydd polisi chwarae'n amlinellu'r egwyddorion y bydd sefydliad neu asiantaeth yn glynu atynt yng nghyd-destun chwarae plant. Mae strategaeth chwarae'n gynllun ble y caiff yr egwyddorion hyn eu rhoi ar waith.

Rydym yn argymell y dylai pob gwasanaeth neu fudiad sy'n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru wneud datganiad cryf a dynamig yn cefnogi hawl plant i chwarae, neu eu bod yn ystyried addasu Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru, a'u bod yn gweithredu strategaeth i ddarparu mynediad i bob plentyn i ystod eang o gyfleoedd chwarae o safon a ddewisir yn rhydd.

 

Mae Planning for Play: Guidance on the development and implementation of a local play strategy gan Play England yn anelu i gefnogi awdurdodau lleol ddatblygu strategaeth chwarae.