Swyddi

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Swyddi

Mae ein gwasanaeth hysbysebu swyddi chwarae yn rhad ac am ddim i unigolion a mudiadau sy'n gweithio yn y DU.

Os yr hoffech hysbysebu swydd yn rhad ac am ddim ebostiwch y testun atom, gan gofio cynnwys yr holl fanylion perthnasol a dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. Caiff hysbysebion eu gosod ar y wefan y dydd Llun wedi inni eu derbyn a'u dileu unwaith i'r dyddiad cau basio.

Caiff hysbysebion eu harddangos yn yr iaith y cawsant eu hanfon atom.

Nid yw Chwarae Cymru'n asiantaeth recriwtio, ac ni allwn ymateb i unrhyw drafodaeth neu ohebiaeth ynghylch y swyddi gaiff eu harddangos ar y wefan hon, oni bai eu bod yn swyddi gyda Chwarae Cymru. Caiff pob hysbyseb ei gwirio cyn cael ei harddangos.

Ebostio eich hysbyseb swydd at Chwarae Cymru

Swyddi gwag cyfredol

Therapydd Chwarae 
Merthyr Tudful Mwydiogel
Dyddiad cau: 26 Ebrill 2019
Rhagor o wybodaeth

Therapydd Chwarae 
Merthyr Tudful Mwydiogel
Dyddiad cau: 26 Ebrill 2019
Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Datblygu Chwarae
Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad cau: 30 Ebrill 2019
Rhagor o wybodaeth

Aelod o'r Tîm Chwarae Cymunedol
Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad cau: 30 Ebrill 2019
Rhagor o wybodaeth

Tiwtor-Cynorthwyydd a Datblygu (Ieuenctid, Cymuned a Gwaith Chwarae)
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Dyddiad cau: 3 Mai 2019
Rhagor o wybodaeth

Swyddog Datblygu: Cyfranogiad 
Plant yng Nghymru
Dyddiad cau: 7 Mai 2019 
Rhagor o wybodaeth

Swyddog Datblygu: Cymorth i Deuluoedd, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
Plant yng Nghymru
Dyddiad cau: 7 Mai 2019 
Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.