Gweithwyr Chwarae x2

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Chwarae

Mudiad: Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy - Tîm Datblygu Chwarae

Lleoliad: safleoedd amrywiol ledled Conwy

Oriau: 20 awr yr wythnos 

Cyflog: £17,391 y flwyddyn, pro rata

Dyddiad cau: 25 Medi 2018

Dyddiad cyfweliad: yr wythnos sy’n dechrau ar 1 Hydref 2018

Mae Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy yn recriwtio ar gyfer dau gweithiwr chwarae i ymuno â’r tîm i gyflwyno sesiynau chwarae mynediad agored o ddydd Llun i ddydd Gwener yn y pump o ardaloedd canolfannau teulu yng Nghonwy. Bydd y cyfle cyffrous yma’n gofyn i chi ddarparu cyfleoedd diogel, hwyliog ac anturus i blant a phobl ifanc yng Nghonwy. Dyma swydd 20 awr yr wythnos a bydd yr oriau fel rheol rhwng 2pm a 6pm. Byddwch yn cael cyflwyniad llawn, gan gynnwys hyfforddiant mewn gwaith chwarae, amddiffyn plant a rheoli risg.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.