Swyddog Cyfranogiad

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Swyddog Cyfranogiad

Mudiad: Comisiynydd Plant Cymru

Lleoliad: Tŷ Ystumllwynarth, Llansamlet, Abertawe

Oriau: Llawn amser a rhan amser

Cyflog: £29,100 – £35,750 y flwyddyn

Dyddiad cau: 6 Ionawr 2019

Dyddiad cyfweliad: 23 Ionawr 2019

Byddwch chi’n cydweithio’n agos â holl aelodau tîm staff y Comisiynydd i gefnogi eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch chi’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sicrhau bod cynllun a chyfeiriad strategol y Comisiynydd yn dilyn syniadau a barn plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Pa sgiliau bydd eu hangen arnoch chi?

  • Gwybodaeth a phrofiad blaenorol o weithio gyda phlant a phobl ifanc
  • Y gallu i ddangos gwybodaeth a phrofiad o ddulliau cyfathrebu a chyfranogi
  • Digonedd o allu creadigol ac arloesedd, yn arbennig wrth ymateb i anghenion cyfathrebu plant a phobl ifanc.


Rhagor o wybodaeth
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.