Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Bydd y cymhwyster Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae: Egwyddorion ar Waith (P3) yn paratoi gweithwyr chwarae i weithio mewn lleoliadau gwaith chwarae drwy gydol y flwyddyn ac mae’n ehangu ar y wybodaeth a enillwyd yn y Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP). Sylwer bod cwblhau L2APP yn ofyniad mynediad i gael eich derbyn ar gwrs Tystysgrif Lefel 2 P3.

Mae’r cymhwyster yn cyflawni’r gofynion ar gyfer staff sy’n gweithio mewn lleoliadau gwaith chwarae sydd wedi eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Mae Tystysgrif Lefel 2 P3 yn cynnwys pum uned:

  • Ymarfer myfyriol a datblygiad proffesiynol parhaus
  • Chwarae a datblygu
  • Sgiliau gwaith chwarae ymarferol
  • Diogelu mewn cyd-destun gwaith chwarae
  • Gweithio gyda phobl eraill
     

Mae’r unedau hyn yn ychwanegol i’r ddau y bydd dysgwyr wedi eu cwblhau yn ystod L2APP.

Mae ‘Sgiliau gwaith chwarae ymarferol’ yn uned arloesol sy’n cynnwys sgiliau cynnau tân ac adeiladu strwythurau syml.

Trosglwyddir Tystysgrif Lefel 2 P3 dros chwe diwrnod gydag amser ychwanegol i ddysgwyr gwblhau asesiadau ac oriau ymarfer.

Cymryd rhan

I gofrestru eich diddordeb mewn cyrsiau Tystysgrif Lefel 2 P3 gaiff eu rhedeg gan ein partner Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, cwblhewch ffurflen gais.

Er mwyn sicrhau ansawdd cadarn ar gyfer y cymhwyster newydd hwn, bydd Agored Cymru ond yn cymeradwyo canolfannau i drosglwyddo cymwysterau gwaith chwarae os ydynt wedi arwyddo  Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer sicrhau ansawdd gyda Chwarae Cymru.

Os hoffech fwy o wybodaeth ar gael mynediad i gymwysterau gwaith chwarae neu ar ddod yn ganolfan drosglwyddo, mae croeso ichi ein e-bostio.

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.