Conwy - Cydraddoldeb a pheidio gwahaniaethu

Fel rhan o Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Conwy, treuliodd gweithwyr datblygu chwarae amser yn siarad gyda phlant a phobl ifanc am eu cyfleoedd i chwarae a’r rhwystrau i chwarae yr oeddent wedi eu profi. Yn y sgyrsiau hyn, ac mewn ymgynghoriad gyda Chyngor Ieuenctid Conwy, tanlinellwyd bod y neges negyddol gaiff ei chyfleu gan Arwyddion Dim Gemau Pêl yn broblem.

Er mwyn mynd i’r afael a’r canfyddiad bod arwyddion Dim Gemau Pêl yn cyfleu’r neges nad oes croeso i blant chwarae yn eu cymuned, gweithiodd Tîm Datblygu Chwarae Conwy gyda’r awdurdod lleol a chymdeithasau tai i greu cynllun i dynnu’r arwyddion yma’i lawr.

Gweithiodd y Tîm Datblygu Chwarae gyda chlwb ffilm ieuenctid lleol i greu fideo yn hyrwyddo pwysigrwydd chwarae a thynnu arwyddion Dim Gemau Pêl i lawr. Rhannwyd y fideo hwn trwy’r cyfryngau cymdeithasol a bellach mae proses i blant ac oedolion herio arwyddion o’r fath yn eu hardal yn ei lle ar draws y sir.

Gwyliwch y fideo

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.