Conwy – Gwreiddio hawliau plant

Mae Tîm Datblygu Chwarae Conwy a Chwarae Cymru wedi gweithio gyda Thîm Plant sy’n Derbyn Gofal Gwasanaethau Cymdeithasol Conwy ar agwedd ddyfeisgar tuag at ddiogelu hawl plant sy’n derbyn gofal i chwarae.

Cychwynnodd y gwaith pan dynnodd sesiwn hyfforddiant chwarae a gwaith chwarae a drosglwyddwyd i ofalwyr maeth bryderon y gofalwyr bod hawl plant sy’n derbyn gofal i chwarae’n cael ei fygwth oherwydd y rhwystrau ychwanegol y maent yn eu hwynebu i chwarae’r tu allan. Roedd y rhwystrau hyn yn cynnwys natur ofn risg gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, sy’n aml yn arwain at gyfleoedd cyfyngedig i chwarae.

Er mwyn mynd i’r afael â’r rhwystrau hyn i hawl plant i chwarae, fe weithiom gydag uwch-reolwyr a rheolwyr timau yn y gwasanaethau cymdeithasol i ddatblygu canllawiau rheoli risg sy’n dadlau achos cydlynol dros adael i blant chwarae a phrofi ansicrwydd fel rhan o’u chwarae. Yn ogystal, mabwysiadodd y Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal ei bolisi chwarae arbenigol ei hun, yn unol â pholisi chwarae cyffredinol y sir.

Mae gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr maeth wedi derbyn hyfforddiant er mwyn cynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth am:

  • hawliau plant
  • y polisi chwarae newydd a rheoli risg mewn canllawiau chwarae.

Bydd y gwaith yma’n arwain at:

  • leihad yn y rhwystrau sy’n tarfu ar gyfleoedd plant sy’n derbyn gofal i chwarae
  • gwell dealltwriaeth ac ymrwymiad i’r hawl i chwarae yn y Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal a’u gofalwyr maeth.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.