Chwarae stryd

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru’n cefnogi mentrau sy’n adennill y strydoedd a chymdogaethau er mwyn i blant a phlant yn eu harddegau allu crwydro a chwarae.

I’r mwyafrif o blant, bu gostyngiad yn y defnydd o strydoedd ac ardaloedd awyr agored ar gyfer chwarae ger eu cartrefi. Mae rhieni’n dweud wrthym eu bod yn bryderus ynghylch y cyfuniad o fwy o gerbydau ar y ffyrdd a chyflymder traffig sy’n golygu eu bod yn atal eu plant rhag chwarae’r tu allan.

Rydym wedi gweithio gyda Playing Out – mudiad gaiff ei arwain gan rieni a thrigolion sy’n gweithio i hyrwyddo chwarae stryd – i gynhyrchu canllaw a deunyddiau i gefnogi rhieni i drefnu sesiynau chwarae ar eu stryd.

Mae Sut i drefnu sesiynau chwarae’r tu allan ar dy stryd yn ganllaw gam bob yn gam ar gyfer trefnu sesiynau chwarae ar y stryd, yn seiliedig ar brofiad rhieni a thrigolion ledled y DU.

Mae hwn yn fersiwn o ganllaw Playing Out ar gyfer trigolion yng Nghymru.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Deunyddiau cefnogol:

10 rheswm da dros chwarae ar y stryd

Lanyards stiwardiaid

Papur briffio stiwardiaid

Taflen Playing Out

Templed llythyr dyddiadau cau chwarae stryd

Templed llythyr cyfarfod cymdogion chwarae stryd

Templed poster cadarnhau chwarae stryd

Templed asesu risg chwarae stryd

Templed nodyn car chwarae stryd

Y model Playing Out

Mae digwyddiad chwarae’r tu allan yn sesiwn chwarae gaiff ei harwain gan gymdogion ar gyfer cymdogion, fydd ond yn cael ei gyhoeddi mewn strydoedd cyfagos. Caiff stryd breswyl ei chau i draffig er mwyn sicrhau diogelwch a rhyddid symudiad ar gyfer cyfranogwyr, gyda stiwardiaid gwirfoddol ger pob lleoliad ble mae’r ffordd wedi ei chau er mwyn dargyfeirio’r traffig ac i sicrhau tawelwch meddwl i rieni.

Bydd rhieni a gofalwyr yn gyfrifol am eu plant eu hunain. Bydd y pwyslais ar chwarae rhydd, di-strwythur ac fel arfer bydd pobl yn dod â’u teganau eu hunain allan fel rhaffau sgipio, beics a sgwteri. Yn syml iawn, rhoddir lle a chaniatâd i blant chwarae yn y stryd, tra caiff yr oedolion gyfle i gwrdd a dod i adnabod eu cymdogion yn well a mwynhau stryd di-geir.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.