Chwarae a chyfranogiad

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae gan blant hawl i gymryd rhan mewn prosesau gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Mae ganddynt hefyd ddiddordeb mawr mewn cael amser i chwarae a mannau o safon a rhyddid i chwarae yn eu ffordd eu hunain.

Fe wyddom hyn gan fod chwarae'n uchel ar restr plant mewn un ffordd neu'r llall bob tro y byddwn yn gofyn iddynt beth sy'n bwysig iddyn nhw. Yn adroddiad Draig Ffynci Pam fod oed pobl yn mynd myny ddim lawr? (2007) mae 2,500 o blant yng Nghymru rhwng saith a deg mlwydd oed yn galw arnom i gymryd eu anghenion chwarae o ddifrif.

Felly chwarae yw blaenoriaeth plant - eu hagenda hwy. Pan fyddwn yn cefnogi eu hawl i chwarae, byddwn yn cefnogi eu hagenda hwy; byddwn yn cydweithredu a hwy ac mae hyn yn awgrymu ein bod yn gweithio ochr yn ochr a hwy - byddwn yn cynnig syniadau, byddwn yn cefnogi eu syniadau, mae gennym nod cyffredin.

Adnoddau


Mae Chwarae Cymru hefyd wedi cynhyrchu taflen wybodaeth Cyfranogiad plant mewn cynllunio ac asesu ynghyd â dogfennau cefnogol. Mae'r adnoddau hyn i cefnogi awdurdodau lleol gyda chyfranogiad a chynnwys plant a phobl ifanc mewn prosesau cynllunio ac asesu fel rhan o Ddyletswydd Digonolrwydd Chwarae Llywodraeth Cymru. 


Lawrlwytho Cyfranogaeth a Gwaith Chwarae - rhannau o gyfweliad gyda'r arbenigwr ar gyfranogaeth Roger Hart UPLOAD PDF

Lawrlwytho Consulting Children About Play (Children's Play Information Service)

Gwefan y Children's Rights Information Network

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.