Cyhoeddiadau

 • YR HAWL CYNTAF...
 • Image
  Yr Hawl Cyntaf ... fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae

  'Yr hawl i chwarae yw hawl cyntaf plentyn gan y gymuned. Chwarae yw hyfforddiant natur ar gyfer bywyd. Ni all unrhyw gymuned dresmasu ar yr hawl hwnnw heb wneud niwed parhaol i feddyliau a chyrff ei dinasyddion.' David Lloyd George

  Nod cyhoeddiad Chwarae Cymru Yr Hawl Cyntaf ... fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae yw galluogi gweithwyr chwarae, ac unrhyw oedolion eraill sydd â diddordeb mewn chwarae plant, i dadansoddi, trwy arsylwi a myfyrio, yr amgylcheddau chwarae y maent yn eu gweithredu. Mae'n cynnig fframwaith ar gyfer asesu ansawdd yr hyn sy'n cael ei ddarparu a'i brofi.

  Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr archwilio:

  • natur yr hyn y mae plant yn ei wneud
  • rolau datblygiadol a therapiwtig posibl chwarae
  • rolau a swyddogaethau'r gweithiwr chwarae (neu oedolyn arall)
  • y ffyrdd mwyaf priodol o ymyrryd yn y broses chwarae
  • iaith a chysyniadau gwaith chwarae


  Bwriedir i Yr Hawl Cyntaf ... gyflenwi gweithdrefnau sicrhau ansawdd eraill.

  Lawrlwytho fframweithiau Yr Hawl Cyntaf

  Mae Yr Hawl Cyntaf ar gael i'w brynu yn siop arlein Chwarae Cymru  

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.