Cyhoeddiadau

 • HWYL YN YR ARDD
 • Image
  HWYL YN YR ARDD

  Gweithiodd Chwarae Cymru gyda storïwr, cartwnydd a phlant blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Charles Williams yng Nghaerleon i ysgrifennu Hwyl yn yr ardd. Gyda chefnogaeth yr awdur a’r bardd Mike Church, creodd Dosbarth Afan stori chwareus yn llawn dychymyg. Cafodd eu syniadau a’u lluniau eu rhannu gyda’n darlunydd Les Evans, ddaeth a’u stori’n fyw.

  Mae’n ddilyniant annibynnol i Hwyl yn y dwnjwn. Dros nifer o wythnosau, ystyriodd y dosbarth stori Hwyl yn y dwnjwn a meddwl am eiriau a syniadau creadigol i archwilio pam oedd cymeriad canolog y llyfr cyntaf, y Frenhines, mor negyddol tuag at chwarae.

  Mae Hwyl yn yr ardd yn ein hatgoffa i’r dim sut y gall yr holl oedolion ym mywydau plant un ai gefnogi neu rwystro’r hawl i chwarae. Mae’n crynhoi pwysigrwydd cymunedau cefnogol a goddefgar wrth helpu plant i wireddu eu hawl i chwarae.

  Mae’r llyfr ar gyfer plant ysgol gynradd a rhieni, gan gefnogi plant i sicrhau eu hawl i chwarae ac i rieni i eiriol dros chwarae’n lleol. Bydd hefyd yn adnodd defnyddiol i gefnogi’r rheini sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd. 

  Am y tro cyntaf, mae Hwyl yn yr ardd ar gael ar-lein i bawb allu ei ddarllen. Mae am ddim i'w ddarllen a bydd ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig.

  Darllenwch Hwyl yn yr ardd

  Sut alla i gael copi o Hwyl yn yr ardd

  Os hoffech chi dderbyn copi yn rhad ac am ddim mae’n rhaid i chi: 

  1. Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  2. Cofrestru i’n rhestr bostio 
  3. Rannu eich manylion, gan gynnwys cyfeiriad postio, trwy ebost
    

  Datblygwyd mewn partneriaeth â Petra Publishing

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.