Cyhoeddiadau

 • SAFLEOEDD SIPSIWN A THEITHWYR
 • Image Gweld ar-lein Lawrlwytho
  Datblygu a rheoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr - Canllaw arfer dda ar gyfer darpariaeth chwarae a'r blynyddoedd cynnar

  Datblygwyd Canllaw arfer dda ar gyfer darpariaeth chwarae a’r blynyddoedd cynnar: Datblygu a rheoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gan Chwarae Cymru, yn gweithio mewn partneriaeth â phrosiect Y Daith Ymlaen, Achub y Plant.

  Mae’r canllaw arfer dda wedi ei gynllunio ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifol am, neu sydd ynghlwm â, rheoli neu ddatblygu safleoedd newydd, neu safleoedd sy’n bodoli eisoes, ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.

  Mae wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth clir a chryno er mwyn cefnogi awdurdodau lleol i ystyried a chynnwys darpariaeth chwarae a’r blynyddoedd cynnar tra’n datblygu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr newydd, a rhai sy’n bodoli eisoes. Mae’n cynnwys gwybodaeth neilltuol a fwriedir i’n helpu i ddeall a mynd i’r afael â meysydd penodol sy’n peri pryder. Mae hefyd yn darparu offer ymarferol, cam-wrth-gam, templedi a modelau o ddarpariaeth llwyddiannus.

  Fe wnaethom sefydlu ac ymgynghori â gr?p ffocws o ddarparwyr yn ystod y broses ddrafftio a defnyddio eu profiadau i ddatblygu’r modelau ac i fynd i’r afael â’r materion pwysicaf. Gofynnodd Y Daith Ymlaen, yn eu cyfarfodydd fforwm rhanbarthol, i blant a phobl ifanc am eu syniadau ar gyfer gwella cyfleusterau chwarae a hamdden ar safleoedd.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.