Cyhoeddiadau

 • ADNODDAU CHWARAE STRYD
 • Agor strydoedd ar gyfer chwarae

  Pecyn cymorth ar gyfer awdurdodau lleol a phartneriaid yng Ngymru

  Mae’r pecyn cymorth Agor strydoedd ar gyfer chwarae wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth glir a chryno am brosiectau chwarae stryd ar gyfer cynghorau yng Nghymru. Mae’n cynnwys gwybodaeth fydd yn eich helpu, gobeithio, i ddeall a mynd i’r afael â materion o bwys ac mae’n cynnwys templedi ac offer bob yn gam, ymarferol i helpu i chwarae stryd ddigwydd.

  Bwriedir i’r pecyn cymorth hwn helpu awdurdodau lleol i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau i alluogi prosiectau chwarae stryd wedi eu harwain gan drigolion yn eu hardaloedd. Bydd yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer cymdeithasau tai, cymunedau ysgolion, gweithwyr cymunedol a thrigolion lleol i ddeall y cyfleoedd a’r heriau.

  Datblygwyd y pecyn cymorth hwn gan Chwarae Cymru mewn cydweithrediad â Playing Out – y mudiad sy’n cefnogi chwarae stryd trwy’r DU. Mae’r pecyn cymorth a’r adnoddau yn seiliedig ar Raglen Beilot Chwarae Stryd Caerdydd, yn ogystal a’r symudiad chwarae stryd ledled y DU ac mae’n cyfeirio at becyn cymorth Playing Out – Toolkit for Local Authorities.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Sut i drefnu sesiynau chwarae’r tu allan ar dy stryd

  Mae Chwarae Cymru’n cefnogi mentrau sy’n adennill y strydoedd a chymdogaethau er mwyn i blant a phlant yn eu harddegau allu crwydro a chwarae.

  Rydym wedi gweithio gyda Playing Out – mudiad gaiff ei arwain gan rieni a thrigolion sy’n gweithio i hyrwyddo chwarae stryd – i gynhyrchu canllawe a deunyddiau i gefnogi rhieni i drefnu sesiynau chwarae ar eu stryd.

  Mae Sut i drefnu sesiynau chwarae’r tu allan ar dy stryd yn ganllaw gam bob yn gam ar gyfer trefnu sesiynau chwarae ar y stryd, yn seiliedig ar brofiad rhieni a thrigolion ledled y DU.

  Mae hwn yn fersiwn o ganllaw Playing Out ar gyfer trigolion yng Nghymru.

  Deunyddiau cefnogol:

  10 rheswm da dros chwarae ar y stryd

  Lanyards stiwardiaid

  Papur briffio stiwardiaid

  Taflen Playing Out

  Templed llythyr dyddiadau cau chwarae stryd

  Templed llythyr cyfarfod cymdogion chwarae stryd

  Templed poster cadarnhau chwarae stryd

  Templed asesu risg chwarae stryd

  Templed nodyn car chwarae stryd

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.