Cymwysterau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Cymwysterau

Er mwyn ateb anghenion chwarae pob plentyn yng Nghymru a phawb sy’n gweithio ble bydd plant yn chwarae, mae Chwarae Cymru wedi datblygu casgliad o gymwysterau sy’n ymateb i natur newidiol y sector.

Mae Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) yn gyfres gynhwysfawr o gymwysterau gwaith chwarae ar Lefel 2 a 3 sydd wedi eu hanelu at weithwyr chwarae amser llawn.

Mae’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) yn gyflwyniad perffaith i’r rheini sy’n newydd i waith chwarae neu’r rheini sy’n gweithio mewn cynlluniau chwarae tymor byr, dros y gwyliau (trosglwyddir dros dridiau).

Anelir Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Cynllun Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol (MAHPS) at y rheini sy’n meddu eisoes ar gymwysterau Lefel 3 mewn gwaith arall gyda phlant a phobl ifanc ond sydd angen cymhwyster chwarae plant er mwyn gallu bod yn berson sy’n gyfrifol am gynllun chwarae’n ystod y gwyliau (trosglwyddir dros bedwar diwrnod).

Anelir y Dyfarniad mewn Trosglwyddo Hyfforddiant Gwaith Chwarae Dynamig (ADDaPT) at diwtoriaid gweithwyr chwarae galwedigaethol gymwys sy’n meddu ar gymhwyster hyfforddi eisoes. Bwriedir iddo gefnogi’r lefel uchel o drosglwyddo hyfforddiant yr ydym yn ei ddisgwyl o diwtoriaid gwaith chwarae yng Nghymru (trosglwyddir dros dridiau).

Mae Chwarae Cymru’n gweithio mewn partneriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ac Agored Cymru i ddatblygu a throsglwyddo cymwysterau gwaith chwarae ar draws Cymru.

Gweithio mewn partneriaeth

Er bod Chwarae Cymru yn parhau’n Ganolfan gymeradwy ar gyfer trosglwyddo P3, er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y cymhwyster yn y dyfodol, rydym yn meithrin y bartneriaeth lwyddiannus sydd eisoes yn bodoli gyda Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Maent mewn sefyllfa dda i gyflwyno cymwysterau gwaith chwarae yn sgîl ei brofiad o ddarparu cymwysterau gwaith ieuenctid a datblygu cymunedol mewn lleoliadau cymunedol. 

Mae Chwarae Cymru yn hyderus y bydd sgiliau a gwybodaeth tîm staff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn sicrhau gwelliannau yn y gefnogaeth i ddysgwyr, hyfforddwyr ac aseswyr P3

Ffurflen gais 

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn ymgymryd â chymhwyster L2APP neu MAHPS cwblhewch a dychwelwch ffurflen gais Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.