Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Fforwm Gweithwyr Chwarae 2017 *LLAWN*

Aelodau £110 | Ddim yn aelod £110

Dyddiad: 15-06-2017 Lleoliad: Fferm Porthamel Isaf, Aberhonddu
Dyddiad Gorffen: 16-06-2017 Trefnydd: Grŵp Llywio Fforwm Gweithwyr Chwarae a Chwarae Cymru

** LLAWN **

Amserau: 10.00am ar 15 Mehefin tan 3.30pm ar 16 Mehefin 2017

Mae’r Fforwm Gweithwyr Chwarae’n wersyll hyfforddiant gwaith chwarae preswyl deuddydd sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

Wedi ei sefydlu’n wreiddiol yn 2005 i ddarparu fforwm i weithwyr meysydd chwarae antur allu rhannu sgiliau ac arfer, mae’r Fforwm Gweithwyr Chwarae wedi esblygu i fod yn gyfle datblygiad proffesiynol hynod o boblogaidd ar gyfer pob gweithiwr chwarae yng Nghymru a gweddill y DU, yn enwedig y rheini sy’n gweithio mewn darpariaeth mynediad agored. Mae’n anelu i ymateb i anghenion y sector a’r cyfranogwyr.

Mae’r themâu allweddol ar gyfer y digwyddiad eleni’n cynnwys:

 • Chwarae a’r rhywiau
 • Meddwl am chwarae a gofod
 • Arfer myfyriol
 • Rhannu sgiliau gwaith chwarae ymarferol

Pwy ddylai fynychu?

 • Gwirfoddolwyr, gweithwyr chwarae llawn amser neu ran amser
 • Gweithwyr clybiau ar ôl ysgol
 • Hyfforddwyr
 • Myfyrwyr gwaith chwarae.

 Bydd gweithwyr chwarae sy’n gwneud y gorau o’r digwyddiad hwn yn: 

 • ennill syniadau a chefnogaeth gan gydweithwyr o leoliadau eraill yng Nghymru
 • cael cyfle i gyferbynnu damcaniaethau ac arfer gwaith chwarae cyfredol â’u gweithdrefnau yn eu lleoliadau chwarae hwy eu hunain
 • archwilio themâu sy’n ymwneud â chwarae a hawliau plant

Disgwylir i’r cyfranogwyr wersylla a bydd angen iddynt ddarparu eu hoffer gwersylla eu hunain. Darperir diodydd poeth, brecwast, cinio a swper.

Mae Fferm Porthamel Isaf wedi ei lleoli yng nghefn gwlad hardd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn agos i dref Talgarth.

Caiff ei gynllunio a’i drosglwyddo gan grŵp llywio sy’n cynnwys staff datblygu chwarae, academyddion, arbenigwyr chwarae a gweithwyr meysydd chwarae antur.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.