Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 12-05-2019 Lleoliad: Ledled y DU
Trefnydd: Save Childhood Movement

Dewch allan i chwarae – mae’n Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU! 

Mae Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU yn dathlu pwyigrwydd plentyndod iach ac sut mae angen i ni warchod hawliau a rhyddid plant i sicrhau eu bod yn tyfu if od yn oedolion hapus, iach.

O drefnu neu fynychu diwrnod allan teuluol neu ddigwyddiadau cymuned neu ysgol gyfan mae’n gyfle i bawb godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd plentyndod iach a phrosiectau lleol.

Mae adnoddau, gan gynnwys posteri a phamffledi, ar gael i’w lawrlwytho i gefnogi digwyddiadau i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y Plant y DU.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.