Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Towards the Child-Friendly City – Children's rights in the built environment

Aelodau £150 | Ddim yn aelod £250

Dyddiad: 27-11-2019 Lleoliad: Bryste
Dyddiad Gorffen: 29-11-2019 Trefnydd: European Network Child Friendly Cities

Bydd y gynhadledd yn cynnwys siaradwyr gwadd, paneli arbenigol, gweithdai ymgysylltu a theithiau maes ysbrydoledig.

Bydd y gynhadledd yn dod ag academyddion, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr o'r amrywiaeth o sectorau sy'n llywio gofod a seilwaith cyhoeddus ynghyd, gydag eiriolwyr ac ymgyrchwyr yn gweithio i hyrwyddo hawliau plant yn eu cymdogaethau, trefi a dinasoedd.

Bydd y gynhadledd yn cael ei gefnogi gan bartneriaid arbenigol gan gynnwys Playing Out, A Place in Childhood, Prifysgol Bryste a Bath Spa a’r Ganolfan Bensaernïaeth.


Mwy o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.