Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Digwyddiad i ddathlu 30 mlynedd y CCUHP yng Nghymru

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 20-11-2019 Lleoliad: Caerdydd
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Digwyddiad AM DDIM (9:30am – 3:30pm)

Bydd 20 Tachwedd 2019 yn nodi 30 mlynedd ers creu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Bydd y digwyddiad hwn yn cydnabod taith CCUHP yng Nghymru hyd yma, yn ogystal ag edrych ar yr hyn sydd angen ei gyflawni yn y dyfodol. 

Bydd y rhaglen yn cynnwys:

  • Pobl ifanc 
  • Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru
  • Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
  • Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
  • Siaradwr rhyngwladol (i’w gadarnhau).
     

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.