Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

PlayBoard's Annual Conference 2019

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 20-11-2019 Lleoliad: Belfast
Trefnydd: PlayBoard Northern Ireland

Thema cynhadledd flynyddol PlayBoard Northern Ireland yw 'Play Matters because Play Builds Children'. 

Mae 20 Tachwedd yn Ddiwrnod Byd Eang y Plant, sy'n nodi 30ain penblwydd ers i Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig fabwysiadu y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn a 60 mlynedd ers mabwysiadu y Datganiad ar Hawliau'r Plentyn. 

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.