Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Y Darlun Ehangach - Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yng Nghymru

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 26-09-2019 Lleoliad: Llandrindod
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Cwrs hanner diwrnod

Nod y gweithdy yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth a thraws-sectorol sy’n fwy gwybodus ac ymgysylltiedig i gyflwyno Polisi Llywodraeth Cymru

Bydd y sesiwn yn ystyried deddfwriaeth bresennol Cymru mewn perthynas â phlant a theuluoedd, polisi a strategaethau Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n cynnwys sut mae Hawliau Plant yn cael eu sicrhau drwy fentrau ar dlodi, iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg plant. 

Bydd y cyfranogwyr:

  • Yn cael trosolwg o’r cyd-destun gwleidyddol a’r prosesau sy’n llywio polisi yng Nghymru
  • Yn dysgu am bolisi a strategaethau Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol i blant a phob ifanc
  • Yn deall y blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau i blant a theuluoedd
  • Yn edrych ar sut mae eu sefydliad hwy a’u meysydd gwaith allweddol yn cyd-fynd â’r prif feysydd polisi mewn perthynas â phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

 

Anelwyd at:

Ymarferwyr, rheolwyr a gwneuthurwyr polisi o bob sector a phob corff sy’n awyddus i ystyried sut mae eu maes gwaith hwy yn ffitio i mewn i ddarlun ehangach polisi plant a theuluoedd yng Nghymru. Bydd yn helpu cyrff i baratoi am newidiadau sy’n cael eu rhagweld ac i weithredu’n effeithiol o fewn cyd-destun aml-asiantaeth.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.