Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Deall sut i Ddiogelu Lles Plant a Phobl Ifanc

Aelodau £95 | Ddim yn aelod £135

Dyddiad: 17-10-2019 Lleoliad: Caerdydd
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Cwrs undydd a anelir at unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn amrediad eang o gyd-destunau yn y gweithle neu’r gymuned.

Diben yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i’r sawl sy’n cymryd rhan am sut i ddiogelu plant a phobl ifanc yn eu hamgylchedd.

O ganlyniad i’r hyfforddiant bydd cyfranogwyr:

  • Yn dysgu am y ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau a gweithdrefnau ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc, gan gynnwys E-ddiogelwch
  • Yn deall rolau gwahanol asiantaethau sy’n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc
  • Yn deall sut i ddiogelu plant, pobl ifanc ac ymarferwyr mewn cyd-destun gwaith
  • Yn adnabod nodweddion mathau gwahanol o gamdriniaeth plant
  • Yn gwybod sut i ymateb i dystiolaeth neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gam-drin, ei niweidio neu ei fwlio
  • Yn gallu disgrifio egwyddorion a therfynau cyfinachedd a phryd i rannu gwybodaeth. 
     

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.