Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Strydoedd sy’n groesawus i blant

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 03-10-2019 Lleoliad: Y Deml Heddwch, Caerdydd
Trefnydd: Chwarae Cymru a Gwasanaeth Chwarae Plant Caerdydd
Image for

9.30am – 12.30pm

Mae Cyngor Caerdydd yn mynd ati’n weithredol i gefnogi prosiectau chwarae stryd fel rhan o fenter Dinas Gyfeillgar at Blant UNICEF. Mae prosiectau chwarae stryd yn rhad ac yn hawdd i’w gweithredu, ond maent yn galw am hyrwyddo da a chefnogaeth ‘ar lawr gwlad’ i drigolion.

Mewn partneriaeth â Gwasanaeth Chwarae Plant Caerdydd, bydd Chwarae Cymru’n llywyddu’r seminar hon er mwyn rhannu arfer gorau a datblygu’r rhaglen chwarae stryd ymhellach i fwy o gymunedau. Bydd yn archwilio:

  • Cefnogi chwarae stryd ar lawr gwlad
  • Hyrwyddo chwarae stryd yn effeithiol yn lleol.

 

Anelir y seminar hon at: weithwyr datblygu cymunedol, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr ymgysylltu ag ysgolion, cymdeithasau tenantiaid a thrigolion, swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu a chymdeithasau tai.

Lawrlwytho poster y seminar

Mae'r digwyddiad hwn am ddim. Os na allwch chi fynychu am unrhyw reswm, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl os gwelwch chi’n dda. Fe all diffyg presenoldeb arwain at ffi weinyddol.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.