Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Dyfarniad Lefel 3 mewn Trosglwyddo Hyfforddiant Gwaith Chwarae Dynamig

Aelodau £275 | Ddim yn aelod £275

Dyddiad: 02-11-2019 Lleoliad: Prifysgol Swydd Gaerloyw
Dyddiad Gorffen: 07-12-2019 Trefnydd: Chwarae Cymru ac Addysg Oedolion Cymru

Ni ellir archebu lle ar y cwrs yma bellach

Dyddiadau: 2 Tachwedd, 16 Tachwedd a 7 Rhagfyr 2019

Anelir y Dyfarniad mewn Trosglwyddo Hyfforddiant Gwaith Chwarae Dynamig (ADDaPT) at diwtoriaid gweithwyr chwarae galwedigaethol gymwys sy’n meddu ar gymhwyster hyfforddi eisoes. Bwriedir iddo gefnogi’r lefel uchel o drosglwyddo hyfforddiant yr ydym yn ei ddisgwyl o diwtoriaid gwaith chwarae.

Mae’r cwrs yma’n cynnwys elfennau ar: 

  • Deall pwysigrwydd ateb amrywiaeth o anghenion a dewisiadau dysgu
  • Deall amrywiaeth o ddulliau chwareus a chyfranogol ar gyfer dysgu gwaith chwarae
  • Dylunio rhaglen o ddysgu ar gyfer gwaith chwarae 
  • Myfyrio ar arfer personol.


Mae angen i ddysgwyr fedru dangos tystiolaeth eu bod yn cwrdd â anghenion y cwrs - am fwy o fanylion ac i wneud cais ebostiwch ni os gwelwch yn dda. 

Rhagor o wybodaeth 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.