Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Child Poverty in Western Cities

Aelodau £295 | Ddim yn aelod £295

Dyddiad: 21-11-2019 Lleoliad: Leeds
Dyddiad Gorffen: 22-09-2019 Trefnydd: Child in the City

Mae Seminarau Child in the City wedi eu teilwra ar gyfer anghenion penodol dinas ac felly meant yn canolbwyntio ar un thema benodol.

Prif thema’r seminar hon yw ‘Child poverty in western cities’. Mae hwn yn brosiect ar y cyd rhwng y Child in the City Foundation a Dinas Leeds.

Bydd y seminar yn dwyn ynghyd arbenigwyr a gwneuthurwyr polisiau o wahanol feysydd perthnasol o amgylch thema penodol yn ymwneud â’r agenda dinas cyfeillgar at blant.

Bydd y seminar yn cynnwys cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd a chyflwyniadau llai sy’n canolbwyntio ar drafodaeth rhyngweithiol. Bydd cyfle hefyd i fynychu tripiau maes.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.