Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ansicrwydd Bwyd: Beth yw e, a beth gallwn ni wneud amdano fe?

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 25-09-2019 Lleoliad: Tŷ Pawb, Wrecsam
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Digwyddiad Tlodi Plant Rhanbrthol Gogledd Cymru

Mae ymchwil diweddar wedi datgelu pa mor frawychus o gyffredin yw ansicrwydd bwyd yng Nghymru heddiw. 

Bydd y digwyddiad yn cynnwys siaradwyr o Dîm Cefnogi Chwarae a Ieuenctid CBC Wrecsam, Cynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru, Trefnu Cymunedol Cymru a Phartneriaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam (WYPP) yn trafod gwahanol agweddau ar ansicrwydd bwyd a beth sy'n digwydd i liniaru'r broblem hon yng ngogledd Cymru. 

Bydd hefyd yn cynnwys trafodaethau bord gron, gyda chyfleoedd i adfyfyrio a rhoi adborth ar y 'Peilot Gwaith Chwarae Newyn Gwyliau' yn Wrecsam, a rhannu arfer da. 

Mae'r digwyddiad wedi'i fwriadu ar gyfer ymarferwyr, rheolwyr, llunwyr penderfyniadau ac unrhyw un sy'n ymwneud â rhaglenni newyn gwyliau. Os ydych chi'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n byw ar incwm isel neu deuluoedd sydd o dan anfantais, neu os oes gennych chi ddiddordeb yn y maes, dewch i gael rhagor o wybodaeth.

Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim, ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. I gadw lle, ebostiwch Plant yng Nghymru.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.