Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 13-02-2020 Lleoliad: Llandrindod
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Bydd y cwrs yn cyflwyno’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc. Bydd y rhan fwyaf o’r cwrs yn edrych ar y dulliau y gellir eu defnyddio gyda phlant a phobl ifanc yn unigol ac mewn grwpiau i’w cynnwys mor eang â phosibl mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau pob dydd. Bydd cyfranogwyr yn teimlo eu bod yn cael eu grymuso i ddefnyddio offer ymarferol i gefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc.

Bydd y cyfranogwyr yn:

  • Deall cyfranogiad a sut mae’n galluogi hawliau plant
  • Archwilio cyfranogiad a’i fframwaith cyfreithiol
  • Caffael sgiliau ymarferol ar gyfer cynnwys pobl ifanc yn eich gwaith
  • Cael hwyl!
     

Ar gyfer pwy mae wedi’i fwriadu?
Ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio eu maes gwaith a sut gallant fwyafu ymwneud plant a phobl ifanc â gwaith y sefydliad.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.