Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Cyflwyniad i ddiogelu yn y trydydd sector (Cymru)

Aelodau £70 | Ddim yn aelod £100

Dyddiad: 10-03-2020 Lleoliad: VAMT, Merthyr Tudful
Trefnydd: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Anelir y cwrs hwn, â gyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg, at staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau trydydd sector.

Bwriad y cwrs yw i ddarparu cyflwyniad i ddiogelu, gwybodaeth a dealltwriaeth i’r unigolion o’u cyfrifoldebau diogelu, ac o ble i gael rhagor o wybodaeth. Trafodir yn y cwrs sut ddylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad yn y trydydd sector, yn enwedig y rhai sydd yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.