Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Gwranda arnai i! Sylwi ar blant sydd mewn perygl ac ymateb iddyn nhw

Aelodau £50 | Ddim yn aelod £85

Dyddiad: 06-02-2020 Lleoliad: Caerdydd
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Bydd y cwrs hanner dydd hwn yn canolbwyntio ar gefnogi ymarferwyr i sylweddoli pan fydd plant o bosib yn ceisio sôn wrthyn nhw am bethau sy’n digwydd yn eu bywydau. Gan ddefnyddio dull gweithredu seiliedig ar hawliau, bydd y cwrs yn canolbwyntio ar sut mae cadw’r plentyn yn y canol pan fydd pryderon yn codi, sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, a’n bod ni’n gweithredu ar sail hynny. Trwy ddefnyddio ymarferion rhyngweithiol, bydd ymarferwyr yn archwilio datgeliadau plant fel proses yn hytrach na digwyddiad.

 

Canlyniadau dysgu:

  • Deall ym mha ffyrdd y gall plant ddangos neu ddweud wrth oedolion eu bod nhw mewn perygl
  • Archwilio’r rhwystrau i blant ac oedolion
  • Archwilio ymatebion posibl gan oedolion
  • Ystyried gwahanol fathau o gwestiynau sy’n gallu cael eu defnyddio gyda phlant ac ym mha sefyllfaoedd y gallan nhw fod yn effeithiol
  • Ymarfer sgiliau cofnodi
  • Rhoi eglurhad ar arfer da a drwg o ran cadw cofnodion a rhannu gwybodaeth o dan GDPR a Diogelu Data 2018.

 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu:

Unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant, ac sydd am wella’u hymateb i gyfathrebu llafar a di-eiriau plant, a theimlo’n fwy hyderus eu bod yn gweithredu’n unol ag arfer da.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.