Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

‘Cadw Ein Plant yn Ddiogel’ Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Aelodau £170 | Ddim yn aelod £245

Dyddiad: 15-01-2020 Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Gorffen: 16-01-2020 Trefnydd: Plant yng Nghymru

Mae’r cwrs deuddydd hwn yn canolbwyntio ar beth mae Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn ei ddatgan sef y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn.

Bydd yr hyfforddiant  yn ystyried y canlynol:

  • Rôl y Person Dynodedig a sut gellir ymgorffori’r rôl honno yn eich sefydliad
  • Deddfwriaeth a chanllawiau ar ddiogelu plant a phobl ifanc, yn enwedig yn y cyd-destun Cymreig
  • Mesurau diogelu hanfodol y mae angen eu rhoi ar waith
  • ‘Camddefnyddio ymddiriedaeth’ a sut mae parhau’n effro i droseddau rhywiol posibl o fewn y sefydliad
  • Asesu pryderon am blentyn, a chyfeirio’r achos at y gwasanaethau cymdeithasol os bydd angen
  • Y system amddiffyn plant statudol a’r hyn y gellir ei ddisgwyl gennych
  • Cyfrinachedd a chadw cofnodion da
  • Amrywiaeth a nodweddion ychwanegol sy’n gwneud rhai plant yn arbennig o agored i niwed.

 

Pwy mae’r cwrs wedi’i anelu ato:

Unigolion sydd yn Berson Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant mewn sefydliadau gan gynnwys ysgolion, gofal dydd i blant a gofal preswyl.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.