Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Fforwm Gweithwyr Chwarae 2020

Aelodau £50 | Ddim yn aelod £50

Dyddiad: 25-06-2020 Lleoliad: Willow Globe, Rhaeadr
Dyddiad Gorffen: 26-06-2020 Trefnydd: Chwarae Cymru
Image for

GOHIRIWYD NES CLYWIR YN WAHANOL

Mae’r Fforwm Gweithwyr Chwarae’n wersyll hyfforddiant gwaith chwarae preswyl deuddydd sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

Themâu

Bydd y themâu allweddol yn nigwyddiad eleni’n cynnwys:

  • Rhoi Asesu Risg-Budd Deinamig ar waith
  • Sgiliau ymarferol gwaith chwarae
  • Digonolrwydd chwarae ar lefel leol
  • Ymchwil a arweinir gan y plentyn.

 

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r digwyddiad yn cael ei anelu at weithwyr chwarae, gweithwyr datblygu chwarae, rheolwyr gwaith chwarae, ymarferwyr ysgolion fforest a gweithwyr gofal plant a phawb sydd am gynyddu eu sgiliau a’u gwybodaeth gwaith chwarae, yn enwedig yn yr awyr agored.

Costau

£50 pris boregodwyr - archebwch eich lle erbyn 1 Mai 2020

£75 - archebion a wneir ar ôl y dyddiad hwn

Cynhelir y digwyddiad o 10:00am ar 25 Mehefin tan 3:30pm ar 26 Mehefin 2019. Disgwylir i gyfranogwyr wersylla a bydd angen ichi ddod â’ch offer gwersylla eich hun gyda chi.

Darperir diodydd poeth, ciniawau, brecwast a swper.

Mwy o wybodaeth am y lleoliad a’r ardal leol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.