Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ysbryd: Chwarae - yr hyn y mae’r ymchwil yn ddweud

Aelodau £50 | Ddim yn aelod £50

Dyddiad: 14-05-2020 Lleoliad: Gwesty’r Mercure Cardiff Holland House
Trefnydd: Chwarae Cymru
Image for

GOHIRIWYD NES CLYWIR YN WAHANOL

Ymunwch â ni ar gyfer Ysbryd 2020 - cynhadledd chwarae flynyddol Cymru sydd, mae’n falch gennym ddweud, wedi cael ei chynnal ers dros 20 mlynedd.

Trosolwg

 • Ydyn ni, fel cenedl, yn rhoi digon o gyfleoedd chwarae da ac amrywiol i’n plant?
 • Beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth yr hyn y mae’r plant yn ei ddweud wrthym am y modd y maent yn chwarae yn yr amgylchedd cyfoes?
 • Dewch inni ddod at ein gilydd i glywed am yr ymchwil diweddaraf
 • Cyfle i fyfyrio a rhannu arfer gorau am chwarae plant
 • Rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill
 • Clywed am Adolygiad y Gweinidog o Chwarae, Llywodraeth Cymru.
   

Siaradwyr

 • Julie Morgan AC, Y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Wim Seghers, City of Antwerp
 • Wendy Russell, Prifysgol Swydd Gaerloyw
 • David Dallimore, Prifysgol Bangor
 • Helen Dodd, Prifysgol Reading.


Cyhoeddir mwy o wybodaeth am ein prif siaradwyr yn fuan.

Pwy ddylai fynychu?

Gweithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n delio gyda chwarae, pobl sy’n gweithio mewn cymunedau, gweithwyr ieuenctid a chymunedol, cynghorau tref a chymuned, cymdeithasau tai, cynllunwyr a swyddogion adfywio, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn neu sy’n gyfrifol am chwarae plant.

Rhaglen

Bydd y diwrnod yn cychwyn gyda chofrestru am 9:00am ac yn gorffen tua 4.30pm. Mwy o fanylion i ddilyn.

Pris cyfranogwyr 

£50 pris boregodwyr – archebwch eich lle erbyn 31 Mawrth 2020
£75 – archebion a wneir ar ôl y dyddiad hwn

Lleoliad – llety

Ceir prisiau arbennig yng ngwesty’r Mercure Cardiff Holland House:
£79 am ystafell sengl a £89 am ystafell ddwbl

I archebu llety, galwch 02920 435062  a dyfynwch ‘Cynhadledd Chwarae Cymru’ os gwelwch yn dda.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.