Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

“Cadw ein plant yn ddiogel” Hyfforddiant ar gyfer yr Arweinydd Amddiffyn Plant

Aelodau £170 | Ddim yn aelod £245

Dyddiad: 21-07-2020 Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Gorffen: 22-07-2020 Trefnydd: Plant yng Nghymru

Mae’r cwrs deuddydd hwn cynnwys gwybodaeth am:

  • Rôl y Person Dynodedig a sut gellir ymgorffori’r rôl honno yn eich sefydliad
  • Cyfrinachedd a chadw cofnodion da
  • Mesurau hanfodol y mae angen eu rhoi ar waith.


Anelir y cwrs hwn at bobl sy’n actio fel y Person Dynodedig mewn amryw o sefydliadau gan gynnwys ysgolion, gofal dydd plant a lleoliadau preswyl. Yn ychwanegol, fe’i anelir at bobl sy’n gweithio mewn gwasanaethau sy’n rhoi cymorth i blant a theuluoedd yn y sector gwirfoddol a phreifat.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.