Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Trawma a’r effaith ar ddatblygiad y plentyn

Aelodau £95 | Ddim yn aelod £135

Dyddiad: 10-07-2020 Lleoliad: Caerdydd
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Mae’r cwrs undydd hwn yn anelu i:

  • Ddisgrifio y gwahanol fathau o drawma a’r effaith ar ddatblygiad ymennydd a chyrff plant 
  • Drafod sut i adnabod arwyddion ac effaith straen trawmatig ar ymddygiad plant 
  • Roi trosolwg o amrywiaeth o ddulliau a ddefnyddir gyda phlant i hwyluso adferiad o drawma. 


Ar gyfer pwy mae’r cwrs wedi’i fwriadu?
Ymarferwyr sy’n gweithio gyda babanod, plant, pobl ifanc neu rieni/gofalwyr mewn ystod eang o leoliadau plant a theulu gan gynnwys blynyddoedd cynnar, Plant sy’n Derbyn Gofal (PDG) a lleoliadau addysgol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.