Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Cynhadledd Flynyddol Cymru Ifanc

Aelodau £0 | Ddim yn aelod £0

Dyddiad: 19-09-2020 Lleoliad: Abertawe
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar rai o’r materion allweddol sy’n wynebu pobl ifanc yng Nghymru. Yn ogystal â hyn, bydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc helpu Plant yng Nghymru i ailffocysu blaenoriaethau Cymru Ifanc ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Bydd y gynhadledd hon yn rhad ac am ddim.

Manylion pellach i ddilyn

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.